Rezultati ocjenjivanja vina Viroexpo 2024

Poštovani Vinogradari i podrumari, članovi udruge Sveti Vinko Virovitica, zahvaljujem na dobroj organizaciji 30. izložbe vina, te koristim priliku da vam svima skupa izrazim zahvalnost na susretljivosti koju nam već niz godina pružate i dajete nam priliku da ocijenimo vaša kvalitetna vina a o čemu i sami svjedočimo na sve boljim rezultatima. Ponovno naglašavam da ste u ovako teškoj vinogradarskoj godini ostvarili vrhunske rezultate i proizveli jako dobra i kvalitetna vina koja svakako dokazuju da su vina Virovitičkog vinogorja i okolice uvijek na visokoj razini, ali nedovoljno marketinški prezentirana na vinskoj karti Republike Hrvatske.

Predsjednik komisije

Franjo Majnarić dipl. ing.

Odgovori