PRAVILNIK O ORGANOLEPTIČKOM OCJENJIVANJU VINA  UDRUGE VINOGRADARA I VOĆARA „SVETI VINKO“ VIROVITICA U SKLOPU 30. IZLOŽBE VINA – VINCEKOVO ’24.

PRAVILNIK O ORGANOLEPTIČKOM OCJENJIVANJU VINA  UDRUGE VINOGRADARA I VOĆARA „SVETI VINKO“ VIROVITICA U SKLOPU 30. IZLOŽBE VINA – VINCEKOVO ’24.

 

Članak 1.

Manifestacija

Organoleptičko ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica je tradicionalna manifestacija koja već nekoliko desetljeća okuplja vinogradare, voćare i podrumare s područja vinogorja Virovitica (Virovitica, Suhopolje, Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina), ali i šire s područja vinogorja Orahovica – Slatina (Orahovica, Slatina, Čačinci, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Čađavica, Crnac, Zdenci). Izuzev vinogorja naše županije, na manifestaciju ocjenjivanja vina Virovitica uključuju se i proizvođači s područja okolnih županija. Unazad nekoliko godina manifestacija je dobila i prošireni naziv međunarodna jer svake godine na ocjenjivanju se nađu vina  i susjednih država. Ocjenjivanje vina organizira se u sklopu 30. izložbe vina Virovitica, – Vincekovo’24. 

Članak 2.

Cilj

Ocjenjivanje vina ima za cilj:

 1. Okupiti na jednom mjestu što više lokalnih proizvođača vina i proizvođača vina iz šire okolice
 2. Istaknuti kvalitetu i posebnost vina našeg podneblja
 3. Omogućiti proizvođačima i vinarima hobistima da prikažu svoje proizvode te da steknu što bolju poziciju na tržištu (ukoliko su vina na tržištu)
 4. Nagraditi najbolje vinare, proizvođače, vinare hobiste, na temelju kvalitete koju ocjenjuju kvalificirani degustatori
 5. Postati mjesto gdje će se pratiti trendovi u proizvodnji vina od različitih sorata grožđa
 6. Pomoći pridonijeti što boljem imidžu i plasmanu vina našeg kraja

Članak 3.

Uvjeti sudjelovanja

Na ocjenjivanju vina mogu sudjelovati vina koja će kandidirati proizvođači, vinari hobisti, mali podrumi, Udruge vinara i vinogradara sa svojim članovima  i nije potrebno da budu na tržištu, odnosno da su s dozvolom nadležnih tijela da mogu ići na tržište.

Na natjecanju mogu sudjelovati uzorci bez ikakvog ograničenja, osim da zadovoljavaju čl.2 i stavak 1 članka 3. Zakona o vinu (NN 96/03, 25/09, 22/11, 82/13, 14/14)

Na ocjenjivanju mogu sudjelovati i voćna vina bilo da su na tržištu ili da su proizvodnja hobista.

 

 

Članak 4.

Klasifikacija vina

Ocjenjivanje je otvoreno  za sljedeće kategorije  vina:

– mirna vina svih kategorija prema Zakonu o vinu NN (NN 96/03, 25/09, 22/11, 82/13, 14/14)

– pjenušava i biser vina svih kategorija kvalitete Zakonu o vinu NN (NN 96/03, 25/09, 22/11, 82/13, 14/14)

– specijalna vina, odnosno desertna, likerska i aromatizirana vina svih kategorija kvalitete prema Zakonu o vinu NN (NN 96/03, 25/09, 22/11, 82/13, 14/14)

– voćna vina svih kategorija prema Pravilniku o voćnim vinima NN 73/06, 24/11, 28/11,62/11, 82/11, 120/112, 59/13)

Članak 5.

Organizator ocjenjivanja

Organizator ovog ocjenjivanja je Udruga vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica.

Članak 6.

Komisija za ocjenjivanje

Komisija za ocjenu sastoji se od domaćih predstavnika ili djelatnika, a sastoji se od 3 kvalificiranih enologa/degustatora, predsjednika komisije i tajnika komisije. Na maksimalno 50 uzoraka vina formira se 1 komisija.

Članak 7.

Način prijave

Natjecatelji koji namjeravaju sudjelovati na ocjenjivanju vina moraju zaključno s 02. veljače 2024.  do 19:00 sati dostaviti uzorke vina u Tehnološko-inovacijski centar Virovitica, Matije Gupca 78. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nije moguće dostaviti taj dan, cijeli tjedan prije tog datuma, od 29.01. do 02.02.2024.  uzorci će se moći dostavljati djelatnicima Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica od 07:00-15:00 sati.

Prilikom dostave vina proizvođač je dužan dati istinite podatke o uzorku vina koji uključuju:

 • Naziv proizvođača
 • Adresa proizvođača / kontakt telefon
 • Naziv vina / sorta
 • Godinu proizvodnju vina

 

Potrebno je osigurati po tri (3)  boce vina iz  iste serije, napunjeno u zapremini 0,75 l ili 1,0 l ili alternativno, samo za desertna vina i voćna vina zapremine 0,5 l ili manje.  

Članak 8

Odgovornost

Organizatori ne snose nikakvu odgovornost za eventualno kašnjenje dostava uzoraka u odnosu na zadani datum, za gubitak svih ili dijela uzoraka tijekom transporta, kao ni za stanje očuvanosti samih uzoraka.

Sve troškove koji su vezani za dostavu uzoraka u potpunosti snose proizvođači, odnosno natjecatelji.

Članak 9

Prijem uzoraka i uvrštenje u natjecanje

Organizator ocjenjivanja definirat će odgovarajući sustav zaprimanja uzoraka koji će omogućiti pravilno provođenje natjecanja, a pozornost se pridodaje:

 • Prijem uzoraka
 • Evidentiranju zaprimljenih i prihvaćenih uzoraka – svakom uzorku će se dodijeliti ulazni broj
 • Slaganju uzoraka po dobivenim podacima prilikom dostave uzoraka
 • Skladištenju uzoraka u skladu s normama dobre enološke tehnike do njihovog ocjenjivanja

Uzorci vina prije nego dođu pred Komisiju za ocjenjivanje označavaju se prijemnim brojem i na osnovu njega se prati cijela sljedivost tog uzorka.

Pred komisiju za ocjenjivanje uzorak dolazi anonimno, bez mogućnosti otkrivanja podataka ili etikete ukoliko postoji na boci.

Cijena uzoraka

Cijena uzorka za članove Udruge „Sveti Vinko“ Virovitica, koji su podmirili obveze prema Udruzi za 2023. godine iznosi 10 € (deset eura), dok za ostale sudionike organoleptičkog ocjenjivanja vina iznosi 15 € (petnaest eura) za prvi uzorak te 10 € (deset eura) za svaki sljedeći. Uplata za uzorke se vrši na licu mjesta prilikom predaje uzorka te se izdaje uplatnica svakom sudioniku.

Članak 10.

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje uzoraka održat će se 04. veljače 2024. godine s početkom u 10:00 sati u prostoru Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica, Matije Gupca 78, Virovitica, a provest će ga stručna degustacijska komisija koja se sastoji od 3 člana. Stručna komisija se sastoji od enologa, certificiranih degustatora i  djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju s položenim certifikatom.

Broj potrebnih komisija odredit će se na temelju broja i kategorija dostavljenih i prihvaćenih uzoraka. Članove komisije imenuje organizator ocjenjivanja.

Komisija će ocijeniti uzorke na temelju modela ocjenjivanja definiranoga po Pravilniku OIV-a i Međunarodne unije enologa.

Na dvije organizirane komisije dolazi jedan predsjednik komisije.

Ocjene će se iskazati samostalno, a konačna ocjena za svako vino je medijana koja ostaje nakon eliminiranja ekstremnih ocjena.

Prije početka rada komisija će biti upoznata s metodom ocjenjivanja, s godištem berbe uzorka, sortom. Maksimalan broj uzoraka koji se po komisiji ocjenjuje je 50 dnevno.

Ako je uzorak eliminiran zbog defekta od strane najmanje dvaju (2) ocjenjivača, smatra se eliminiranim. Ocjenjivač je dužan navesti razloge eliminiranja uzorka.

Ukoliko dođe do širenja ocjena kroz tri kategorije, dužnost predsjednika komisije je ponoviti ocjenjivanje kako bi ocjena bila što relevantnija, a rezultat nedvojben.

Ukoliko predsjednik Komisije smatra korisnim ponovno ocjenjivanje nekog uzorka iz bilo kojeg drugog razloga, može se ponoviti ocjenjivanje uzorka naknadno, samo pod drugom šifrom i u drugoj komisiji.

Na rezultate komisije nije moguće uložiti žalbu.

Organizator ocjenjivanja se obavezuje osigurati optimalne uvjete za rad ocjenjivačke/ih komisije/a., sukladno propisima Rezolucije OIVa.

Organizator ocjenjivanja se obvezuje osigurati naknadu za rad članova komisije i predsjednika komisije prema dogovorenom cjeniku za navedenu uslugu.

Članak 11.

Priznanje i nagrađivanje

Temeljem dobivenih bodova sva vina će se jednako nagraditi sljedećim nagradama:

 • 82-100 zlatna medalja
 • 72-81 srebrna medalja
 • 65-71 brončana medalja
 • Ispod 65 priznanje

 

Članak 12.

Kategorije nagrađenih vina

Nakon završenog ocjenjivanja vina, proglašava se Šampion organoleptičkog ocjenjivanja vina – 30. izložbe vina Virovitica – Vincekovo’24.

U kategoriji šampiona organoleptičkog ocjenjivanja konkuriraju isključivo mirna i mlada vina berbe 2023.  

Šampion organoleptičkog ocjenjivanja vina je mirno, mlado vino berbe 2023. koje je:

– dobilo najveću ocjenu ili

– u pripetavanju dobilo najveći broj glasova

Ukoliko nakon završenog ocjenjivanja bude jedinstveni uzorak s najvećom ocjenom, odmah se proglašava Šampionom.

Ukoliko je dva ili više vina ocjenjeno istom najvećom ocjenom, ide se u pripetavanje.

Pripetavanje će se raditi na taj način da se dva ili više uzorka koja dijele istu najveću ocjenu, bez obzira kojoj komisiji pripadaju toče svim degustatorima kao uzorci koji se označavaju A, B, C… i gdje se degustator, nakon što su mu natočeni svi uzorci i nakon kušanja,  odlučuje za najbolje vino / šampiona.

 Pripetavanje se radi tako da se svi uzorci natoče i tek onda ide odluka.

Članak 13.

Nagrade

Šampion, odnosno najbolje ocijenjeno vino,  dobit će posebnu nagradu i bit će posebno prozvan u toj kategoriji.

Za sva ocjenjena vina dodjeljuje se Diploma ispred Udruge vinogradara i voćara Sv. Vinko Virovitica.

Diploma je u tiskanom obliku, dimenzija: 42×29,5 cm.

Osim diplome, svim proizvođačima ocjenjenim zlatom, dodjeljuje se drvena duga s podacima o nagradi i o vinu i proizvođaču.

Organizator natjecanja će izdati i podijeliti i popis svih natjecatelja, dodijeljene ocjene na ceremoniji proglašenja u  vidu kataloga vina.

 

Članak 14.

Dodjela nagrada

Ceremonija proglašenja pobjednika održat će se za vrijeme manifestacije:  VIROEXPO 2024, 27. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, u periodu od 16. – 18. veljače 2024. po programu manifestacije.

Nagrade koje se neće podići na ceremoniji proglašenja pobjednika, organizator je dužan čuvati godinu dana od dana ocjenjivanja, nakon čega se mogu uništiti.

 

Članak 15.

U cilju očuvanja transparentnosti dodjele nagrada, organizator natjecanja će čuvati 3 mjeseca sve dokumente vezane za ocjenjivanje uzoraka i na zahtjev izlagača dužan ih je istome uručiti.

 

Članak 16.

Tumačenje Pravilnika

Za tumačenje ovog pravilnika nadležan je Organizator ocjenjivanja.

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana donošenja na sjednici Izvršnog i Nadzornog odbora Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko „ Virovitica održanoj  09. siječnja 2024. godine i primjenjuje se za 30. izložbu vina Virovitica, Vincekovo’24.  

Ovaj Pravilnik objavljen je je na web stranicama udruge www.sv-vinko.hr  i bit će dostupan svakom izlagaču prilikom dostave uzoraka u fizičkom obliku.

 

U Virovitici, 09.siječnja 2024. godine                                                                               

                                                                                                                                                    Predsjednik Udruge

 

                                                                                                                                                      MATE ANIĆ

 

 

 

 

 

 

Odgovori